Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej
Porady dla rodzica

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole. Jak mu pomóc?

Szacuje się, że zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą od 10 do 15 proc. dzieci[1]. Ich objawy często są ignorowane, a nawet postrzegane jako brak wychowania. Dzieci z tymi zaburzeniami odbierają świat w inny sposób, dlatego też potrzebują indywidualnego podejścia, szczególnie w szkole, gdzie występuje wiele impulsów i konieczne jest utrzymanie koncentracji. Jak wesprzeć ucznia z takimi problemami?

Lekkie formy zaburzeń zazwyczaj nie są powodem do tego, by posyłać dziecko do szkoły specjalnej. Sprawiają jednak, że ma ono nieco inne potrzeby edukacyjne i wymaga indywidualnego podejścia. Istnieją jednak narzędzia, ze stosowania których korzyści będą czerpać zarówno uczniowie zdrowi, jak i ci, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia.

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna odpowiada za odbieranie i interpretowanie bodźców zmysłowych oraz przedsionkowych, czyli dotyczących położenia ciała, oraz reakcje na nie. Jej zaburzenia mogą przyjmować formy takie jak: nadwrażliwość, niedowrażliwość i poszukiwanie wrażeń. Dziecko może na przykład stronić od dotyku, nie zauważać go lub odczuwać jego ciągłą potrzebę. Może być również nadmiernie pobudzone lub stronić od aktywności fizycznej. Objawy te negatywnie wpływają na koncentrację, przez co nauka jest wyzwaniem zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela, który musi przyciągnąć i utrzymać jego uwagę. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą też wpływać na relacje dziecka z rówieśnikami. Może to wynikać z pobudzenia lub wycofania, a także innych zachowań, które nie mieszczą się w normach dzieci zdrowych.

Jak wesprzeć dziecko z zaburzeniami?

Zaburzenia integracji sensorycznej leczy się terapią, która minimalizuje nieprawidłowości w odbiorze bodźców. Trwa ona zazwyczaj około 1,5 roku. Praca z psychoterapeutą to nie wszystko – szkoła także powinna wziąć pod uwagę trudności podopiecznego. Warto zadbać o właściwe otoczenie, które nie będzie rozpraszać uwagi, lecz pomoże w jej koncentracji. Dobrym sposobem jest organizacja kącika, w którym dzieci będą mogły się wyciszyć i odciąć od bodźców lub ich doświadczyć. Pomocne będą np. słuchawki wygłuszające, zatyczki do uszu czy ścinki materiałów o różnej teksturze. Warto uwzględnić też krótkie przerwy w trakcie zajęć, podczas których dzieci będą zachęcane do aktywności fizycznej, takiej jak podskoki czy przysiady. Wpłynie to pozytywnie na wszystkie dzieci, także te bez zaburzeń.

Nowoczesne technologie – pomoc w nauce i terapii

Z pomocą przychodzą również nowoczesne urządzenia. Przykładem może być podłoga interaktywna, która wykorzystując multimedialny rzutnik połączony z czujnikami ruchu, angażuje różne zmysły oraz pobudza do aktywności umysłowej i fizycznej. – Nasze urządzenie wyposażone jest w pakiety gier i quizów edukacyjnych, które z jednej strony wpisują się w realizację podstawy programowej, a z drugiej pomagają w rozwijaniu funkcji poznawczych, doskonaleniu umiejętności logicznego myślenia, a także wspomagają w rehabilitacji – mówi Wojciech Muliński, członek zarządu firmy Funtronic, produkującej Magiczny Dywan onEVO.

Interaktywna podłoga sprawdza się zarówno w przypadku dzieci potrzebujących większej ilości ruchu, jak i tych, które mają problemy z koordynacją. Angażując do pracy w grupie, ułatwia nawiązanie relacji między dziećmi oraz przyczynia się do ich integracji. Zajęcia prowadzone w formie gry czy quizu są przy tym znacznie atrakcyjniejsze dla każdego ucznia. Z jednej strony umożliwiają przekazywanie wiedzy pod postacią zabawy, z drugiej – uzupełniają terapię i pozwalają nawiązywać więzi.

Podczas wyposażania sal lekcyjnych warto brać pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów i szukać rozwiązań, które przyniosą korzyści każdemu z nich. Nowe technologie pozwalają zadbać zarówno o dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz te, które nie wymagają indywidualnego podejścia. Zmniejszają też różnice pomiędzy uczniami, dzięki czemu czas spędzony w szkole jest dla nich znacznie przyjemniejszy.

Dodaj komentarz